Główne zadania księgowości

Księgowość jest jednym z trzech podstawowych działów rachunkowości. W tym kontekście poza wspomnianą księgowością wyróżniamy również kalkulację oraz sprawozdawczość. Jednak o sprawozdawczości i kalkulacji będzie mowa innym razem. Zajmijmy się głównym działem, który ma tu być krótko omówiony, a zatem księgowością. W najprostszy sposób księgowość możemy określić, jako część rejestracyjną rachunkowości. Nie na darmo mówi się o zaksięgowaniu różnych spraw czy transakcji. W najprostszy sposób definiuje to cele, jakie stawia się przed profesjonalną księgowością. Ma ona, zatem za zadanie rejestrowaniem za pomocą miernika pieniężnego, a czasem również ilościowego wszystkich działań i transakcji, jakie przeprowadzane są w ramach działalności danego podmiotu gospodarczego. Księgowość w różnej formie zobowiązane są wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Począwszy od najmniejszych, czyli jednoosobowych form działalności gospodarczej na tych największych kończąc, czyli na przykład korporacjach czy spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wszędzie takowa księgowość jest potrzebna. W przypadku niektórych podmiotów gospodarczych może to być tak zwana księgowość uproszczona, gdy wobec innych podmiotów stawia się obowiązkowe prowadzenie tak zwanej księgowości pełnej. Ten drugi przypadek odnosi się zwłaszcza do podmiotów większych takich jak wspominane już spółki akcyjne.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!