Cechy rachunkowości finansowej

Rachunkowość jak wszyscy wiemy zajmuje się sprawami związanymi z finansami, majątkiem oraz wszystkim, co da się wyrazić w pieniądzach, a ma związek z danym podmiotem gospodarczym. Warto tu zauważyć, iż rachunkowość możemy podzielić na cztery główne odmiany. W takim wypadku mamy do czynienia z rachunkowością finansową, rachunkowością bankową, rachunkowością zarządczą oraz rachunkowością podatkową. W niniejszym artykule jak zresztą wskazuje sam tytuł zajmiemy się rachunkowością finansową. Tego typu rachunkowość sprowadza się do ewidencji wszystkich procesów zachodzących w danej firmie i wszystkich jej działań, w których mamy do czynienia z finansami i ich przepływem. Jest to, zatem ewidencja finansowa wszystkich działań danego podmiotu gospodarczego. Zajmuje się ona, zatem gromadzeniem wszystkich danych na temat sytuacji finansowej oraz majątkowej danego podmiotu gospodarczego. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ pozwala na obserwowanie tego, co dzieje się w danej firmie, jak zmieniają się jej cechy, jeżeli chodzi o stan majątkowy, a także finansowy. Jak wiadomo rachunkowość składa się z trzech podstawowych działów, a mianowicie księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Podobnie jest również w tym przypadku. Nic, więc dziwnego, iż rachunkowość finansowa stała się jedną z czterech podstawowych odmian rachunkowości, jako pojęcia ogólnego. Warto na nią zwrócić uwagę w przypadku prowadzenia firmy lub jej zakładania.

Własna działalność gospodarcza i rachunkowość

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest wcale takie proste jak mogłoby się wydawać. Tym niemniej wiele osób decyduje się na tego typu formę zatrudnienia, ponieważ w wielu wypadkach jest to jedyna szansa na godne zarobki i w miarę pewną przyszłość. Z drugiej strony dla wielu osób prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy to w ujęciu jednoosobowej działalności gospodarczej czy też bardziej rozbudowanej firmy jest spełnieniem marzeń czy też aspiracji. Jednak ni o tym będzie tutaj mowa. Tematem ma być to, co zostało wspomniane w nagłówku, a mianowicie własna działalność gospodarcza i rachunkowość. Od rachunkowości, czyli w dużej mierze księgowości i rozliczeń podatkowych nie ma niestety ucieczki w przypadku prowadzenia wspomnianej działalności. Jednak nie zawsze musimy robić to wszystko samodzielnie. Na rynku mamy do czynienia z szeregiem firm, które zajmują się prowadzeniem spraw rachunkowych takich jak księgowość czy też rozliczenia podatkowe na zlecenie. Oczywiście, jeżeli chcemy zawsze możemy takowe sprawy załatwiać sami i samodzielnie prowadzić księgowość. Może to jednak wymagać pewnej wiedzy, którą trzeba będzie przyswoić. Mamy jednak do pomocy szereg programów komputerowych. Mogą one pomagać w prowadzeniu spraw rachunkowych jak i w rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Jak zatem widać jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ogólnie rzecz biorąc wybór zawsze pozostaje w gestii danej firmy czy danego przedsiębiorcy.

Kalkulacja i jej rola w działalności gospodarczej

W przypadku rachunkowości mamy do czynienia z trzema podstawowymi działami. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. W tym artykule zajmiemy się nieco bardziej dokładnie właśnie tą drugą dziedziną czy też tym drugim działem. Mowa tutaj oczywiście o kalkulacji. Jakie są cele prowadzenia kalkulacji i czy na prawdę jest ona na tyle ważna by być wyróżniana, jako jeden z trzech podstawowych działów rachunkowości? Otóż odpowiadając na drugą część pytania jak najbardziej tak. Jest to niezwykle ważne zagadnienie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez względu czy jest to firma czy przedsiębiorstwo czy też jeszcze inna forma działalności gospodarczej. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pierwszą część pytania, a mianowicie, czym takowa kalkulacja się tak na prawdę zajmuje? Otóż kalkulacja zajmuje się przygotowywaniem wszystkiego, co związane z oceną kosztów produkcji czy też tym podobnych działań. Mowa tu o kosztach produkcji pojedynczego elementu czy też pojedynczego produktu jak i całości produkcji. Kalkulacja pozwala na określenie wszystkich kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w przypadku produkcji takiego, a nie innego towaru. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala na określenie czy dana produkcja będzie dla danego podmiotu opłacalna. W przeciwnym wypadku należy coś zmienić lub całkowicie zrezygnować z danej produkcji. To właśnie pozwala określić wcześniejsza kalkulacja.

Rola księgowości w prowadzeniu firmy

Rachunkowość zajmuje się dokumentacją wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie finansowym i ma związek z miernikiem, jakim są pieniądze. W takim wypadku wszędzie gdzie mamy do czynienia z jakimiś transakcjami czy też przepływem środków finansowych rachunkowość znajdzie coś dla siebie. Jak się okazuje rachunkowość możemy podzielić na trzy zasadnicze działy. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. W niniejszym artykule zajmiemy się tym pierwszym pojęciem, a zatem księgowością. Zgodnie z tytułem w artykule pytamy jak jest rola księgowości w prowadzeniu firmy. Otóż księgowość ma za zadanie dokumentować wszystko, co dzieje się w danej firmie, danym przedsiębiorstwie czy też ogólnie rzecz biorąc w dowolnym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. W takim wypadku księgowość zajmuje się wszystkim, co dzieje się w danej firmie zarówno wewnątrz jak i w kontaktach z innymi podmiotami gospodarczymi czy też klientami. Wszystko jest dokumentowane, a dokładnie rzecz biorąc księgowane. Dzięki temu wiemy dokładnie jak wygląda sytuacja zarówno finansowa jak i majątkowa danego podmiotu. Tego typu zapisy są potrzebne do innych działów księgowości, czyli do wspominanej kalkulacji jak i przygotowywania sprawozdań w ramach sprawozdawczości. Jak zatem widzimy księgowość odgrywa bardzo ważną role w prowadzeniu każdego typu działalności gospodarczej. Warto o tym pamiętać, jeżeli sami chcemy takową działalność założyć.

Rola sprawozdawczości w działaniu firmy

W przypadku prowadzenia jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej musimy wiedzieć, iż istnieje kilka zasadniczych spraw, o których nie możemy zapominać. W takim wypadku warto nadmienić o rachunkowości. W niniejszym artykule będzie mowa właśnie o rachunkowości, a dokładnie o jednym z podstawowych działów rachunkowości, a mianowicie o sprawozdawczości. W takim wypadku warto powiedzie, czym się takowa sprawozdawczość zajmuje. Postaramy się nieco przybliżyć tego typu kwestie oraz odpowiedzieć pokrótce na pytanie niejako postawione w tytule niniejszego artykułu. Jaka zatem jest rola rachunkowości sprawozdawczej czy też sprawozdawczości w działalności firmy? Otóż sprawozdawczość jak sama nazwa wskazuje jest odpowiedzialna za przygotowywanie sprawozdań z działania danego podmiotu gospodarczego, czyli w tym wypadku z działalności firmy. Tego typu sprawozdania mają za zadanie przedstawić wszystko to, co dzieje się w danym podmiocie. Jak wiadomo rachunkowość używa do swoich działań jednego miernika. Chodzi tutaj o pieniądze. Nie inaczej jest w przypadku sprawozdawczości. Tego typu sprawozdania mogą powstawać do użytku samej firmy czy dokładnie rzecz biorąc na przykład jej kierownictwa czy zarządu jak i mogą być przeznaczone dla podmiotów zewnętrznych. W takim wypadku możemy mieć na przykład do czynienia ze sprawozdaniami przygotowywanymi dla akcjonariuszy lub w kontekście różnego typu kontroli.

Nieodpowiedzialne prowadzenie księgowości

W tytule niniejszego artykułu mamy do czynienia ze stwierdzeniem o nieodpowiedzialnym prowadzeniu księgowości czy też ogólnie rzecz biorąc rachunkowości. W dużej mierze może się to odnosić do firm, przedsiębiorstw czy też innych form prowadzenia działalności gospodarczej w tym jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście w ujęciu osoby pracującej nieprowadzącej żadnej formy takowej działalności prowadzenie księgowości również może mieć znaczenie. Tym niemniej w przypadku podmiotów gospodarczych takowe znaczenie jest większości wypadków o wiele większe. Jakie mogą być, zatem konsekwencje nieodpowiedzialnej czy też mówiąc wprost źle prowadzonej księgowości? Przede wszystkim może to spowodować chaos w danej firmie. Może się okazać, iż sytuacja finansowa jest zafałszowana. Oczywiście w większości i to przytłaczającej większości przypadków takowe zafałszowanie będzie ukrywało zły stan finansowy czy też majątkowy firmy. Może to być w dużej mierze działalność celowa, choć nie wyklucza się także pomyłem. Przez źle prowadzoną księgowość i fałszywy obraz firmy jej zarząd może podejmować błędne decyzje. Poza tym należy również wspomnieć o kwestiach podatkowych. Źle prowadzona księgowość może mieć też wpływ na złe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Tu również możemy mieć do czynienia z błędami lub też działaniami jak najbardziej celowymi. Warto, więc uważać, komu się powierza prowadzenie spraw rachunkowych czy księgowych.

Prowadzenie księgowości i podatki

Jednym z elementów w przypadku zarówno prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i zwykłej pracy na przykład na przysłowiowym etacie są podatki. Nikt nie lubi płacić podatków, ale wszyscy musimy to robić. W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią podatkową w ujęciu rachunkowości. Jak się okazuje jedna z głównych odmian rachunkowości to właśnie rachunkowość podatkowa. W tytule mamy do czynienia ze stwierdzeniem prowadzenie księgowości i podatki. Jest to stwierdzenie jak najbardziej trafne. Jednym z podstawowych zadań prowadzenia księgowości jest takie udokumentowanie wszystkiego, co działo się w danej firmie by było można bez problemu i przede wszystkim rzetelnie rozliczyć się ze swoich podatków z Urzędem Skarbowym. Jak wiadomo jest to dość wrażliwa instytucja, jeżeli chodzi o jakiekolwiek próby oszustwa czy też zatajenia dochodów oraz uniknięcia płacenia podatków. Wszystkie firmy czy też innego typu formy działalności gospodarczej o tym doskonale wiedzą. Dlatego też rachunkowość podatkowa jest taka ważna. Rozliczenie swoich podatków wynikające ze wszystkich przepisów prawnych jest nadrzędną sprawą, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Jak wiemy podmioty gospodarcze mają dokładnie wyznaczony termin tego typu rozliczeń. Z drugiej strony pracownicy również mają takowe nieprzekraczalne terminy. Oni również mogą skorzystać z pomocy profesjonalnych biur rachunkowych czy podatkowych, jeżeli nie są w stanie sami się rozliczyć.

Cele prowadzenia nieruchomości

Rachunkowość jest bardzo ważnym aspektem związanym z prowadzeniem każdego typu działalności gospodarczej. Począwszy od najprostszej formy, czyli od jednoosobowej działalności gospodarczej na wielkich spółkach czy też korporacjach kończąc. Tak czy inaczej jest to sprawa bardzo ważna. Jednak, jakie są naprawdę cele prowadzenia rachunkowości? Przede wszystkim mamy tu do czynienia z celami opartymi na dokumentacji wszystkiego, co dzieje się w danej firmie. W takim wypadku mówimy o dokumentacji wszystkiego, co daje się zapisać za pomocą miernika używanego w rachunkowości, czyli pieniądza. Rachunkowość, zatem odpowiedzialna jest za opis i dokumentacje wszelakich działań finansowych czy też transakcji. Poza tym ma z zadanie dostarczać informacji o danym podmiocie jego właścicielom czy zarządowi. Dzięki temu umożliwia podejmowanie decyzji o przyszłości firmy czy przedsiębiorstwa. Mowa tu o decyzjach inwestycyjnych, bieżących czy na przykład budżetowych. Rachunkowość umożliwia również przygotowanie kompletnych sprawozdań z całości działalności danego podmiotu. Jest to bardzo ważne dla kontroli danej firmy. Takowa sprawozdawczość może być przydatna zarówno dla samej firmy i jej organów zarządczych jak i dla podmiotów zewnętrznych. Doskonałym przykładem mogą tu być sprawozdania przygotowywane dla akcjonariuszy. Jak zatem widzimy jest to bardzo potrzebna działalność i może bardzo przysłużyć się każdemu podmiotowi gospodarczemu.

Główne odmiany rachunkowości

Jeżeli mówimy o rachunkowości nie możemy zapomnieć o tym, iż mamy do czynienia z kilkoma zasadniczymi odmianami rachunkowości. Ogólnie rachunkowość możemy podzielić na trzy działy. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Jednak nie o taki podział nam tu chodzi. W tym przypadku mamy na myśli podział na odmiany, czyli różne typy rachunkowości stosowane w pewnych charakterystycznych sytuacjach. Zacznijmy od wymienienia takowych typów rachunkowości. Mowa tu, zatem o rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości bankowej. Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, który za pomocą miernika, jakim jest pieniądz opisuje wszystkie procesy, jakie zachodzą w danym podmiocie gospodarczym. Rachunkowość zarządca jest określana również, jako rachunkowość menedżerska. Służy ona wewnętrznym potrzebom firmy. Dostarcza informacji umożliwiających podejmowanie przez zarząd czy tym podobne struktury odpowiednich decyzji dotyczących aktualnych jak i przyszłych działań firmy. Mogą to być na przykład decyzje budżetowe. Idąc dalej rachunkowość podatkowa jak sama nazwa zresztą wskazuje odpowiedzialna jest za prowadzenie spraw podatkowych i rozliczanie wszystkiego, co z podatkami związane. Ostatnia odmiana, czyli rachunkowość bankowa jest specjalnym typem rachunkowości, która odnosi się właśnie do działalności bankowej i wszystkiego, co z nią związane.

Podstawowe działy rachunkowości

Jeżeli mówimy o rachunkowości musimy zacząć od tego, czym takowa rachunkowość się zajmuje. W największym uproszczeniu rachunkowość zajmuje się wszystkim, co związane z prowadzeniem danego podmiotu gospodarczego, a co da się ująć w mierniku, jakim są pieniądze. Innymi słowy mówiąc rachunkowość jest odpowiedzialna za dokumentowanie wszystkiego, co dzieje się w danym podmiocie i da się wyrazić poprzez zapis transakcji czy ogólnie rzecz biorąc przepływu pieniądza. Jeżeli już wiemy, czym jest takowa rachunkowość możemy przejść do sedna sprawy, jaką chcemy poruszyć w niniejszym artykule. Chodzi tutaj oczywiście o podstawowe działy rachunkowości. Jak się okazuje mamy do czynienia zasadniczo z trzema podstawowymi działami rachunkowości. Mowa tu o księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Księgowość zajmuje się dokumentowaniem wszystkiego, co dzieje się w danej firmie i ma związek z przepływem gotówki. Kalkulacja w dużej mierze zajmuje się ustalaniem kosztu wytworzenia danego produktu. Ogólnie rzecz biorąc kalkulacja zajmuje się ustalaniem kosztów produkcji. Mowa tu zarówno o kosztach produkcji pojedynczego produktu jak i kosztach całkowitej produkcji. Ostatnim działem jest sprawozdawczość. Jak sama nazwa wskazuje sprawozdawczość jest odpowiedzialna za przygotowanie informacji o stanie danej firmy i prowadzonej działalności. Mamy tu, więc do czynienia z raportami finansowymi. Mogą być one przygotowywane zarówno dla przedstawicieli danego podmiotu jak i dla podmiotów zewnętrznych.

error: Content is protected !!